Arabiska för låda

Sunduuq
ﺻُﻨﺪُﻭﻕ
låda – maskulinum singular

Det arabiska ordet för låda uttalas Sunduuq och skrivs ﺻُﻨﺪُﻭﻕ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: fler än tre rötter

Så används ordet låda

Alla bokstäver i låda

ﺻُﻨﺪُﻭﻕ
ﺻـ
ـﻨـ
ـﺪ
 
ﺻـ
ـﻨـ
ـﺪ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺪ
ـﻮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
Sad
S
nun
n
dal
d
waw
w
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för låda består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q. Ordet skrivs därför ﺻُﻨﺪُﻭﻕ och uttalas Sunduuq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver