Arabiska för smuggling

tahriib
ﺗَﻬﺮِﻳﺐ
smuggling – maskulinum singular

Det arabiska ordet för smuggling uttalas tahriib och skrivs ﺗَﻬﺮِﻳﺐ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet smuggling

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet smuggling består av de arabiska bokstäverna ha som skrivs och uttalas h, ra som skrivs och uttalas r och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med smuggling

Alla bokstäver i smuggling

ﺗَﻬﺮِﻳﺐ
ﺗـ
ـﻬـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺐ
 
ﺗـ
ـﻬـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺐ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ta
t
ha
h
ra
r
ya
y
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för smuggling består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻬﺮِﻳﺐ och uttalas tahriib.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för smuggling

taf3iil blir tahriib

Vi har sett att det arabiska ordet för smuggling skrivs ﺗَﻬﺮِﻳﺐ och uttalas tahriib. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är h, r och b, blir ordet tahriib.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som smuggling