Arabiska för is, snö

thalj
ﺛَﻠﺞ
is, snö – maskulinum singular

Det arabiska ordet för is, snö uttalas thalj och skrivs ﺛَﻠﺞ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns is, snö i:

thuluuj
ﺛُﻠُﻮﺝ
is, snö – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet is, snö

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet is, snö består av de arabiska bokstäverna tha som skrivs och uttalas th, lam som skrivs och uttalas l och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med is, snö

Alla bokstäver i is, snö

ﺛَﻠﺞ
ﺛـ
ـﻠـ
ـﺞ
 
ﺛـ
ـﻠـ
ـﺞ
 
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
 
tha
th
lam
l
jim
j
 
 
Det arabiska ordet för is, snö består av: Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ﺛـ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺞ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺛَﻠﺞ och uttalas thalj.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver