Arabiska för någon

'aHad
ﺃَﺣَﺪ
någon – maskulinum singular

Det arabiska ordet för någon uttalas 'aHad och skrivs ﺃَﺣَﺪ.

Om ljudfilerna
Ordklass: pronomen.

Så används ordet någon

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet någon består av de arabiska bokstäverna alef som skrivs och uttalas , Ha som skrivs och uttalas H och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med någon

Alla bokstäver i någon

ﺃَﺣَﺪ
ﺣـ
ـﺪ
 
ﺣـ
ـﺪ
 
ـﺄ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺪ
 
alif hamza
'
Ha
H
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för någon består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d. Ordet skrivs därför ﺃَﺣَﺪ och uttalas 'aHad.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver