Arabiska för godhet, välmående, välstånd

khayr
ﺧَﻴﺮ
godhet, välmående, välstånd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för godhet, välmående, välstånd uttalas khayr och skrivs ﺧَﻴﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns godhet, välmående, välstånd i:

khayraat
ﺧَﻴﺮَﺍﺕ
godhet, välmående, välstånd – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet godhet, välmående, välstånd

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet godhet, välmående, välstånd består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, ya som skrivs och uttalas y och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med godhet, välmående, välstånd

Alla bokstäver i godhet, välmående, välstånd

ﺧَﻴﺮ
ﺧـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﺧـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺮ
 
kha
kh
ya
y
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för godhet, välmående, välstånd består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧَﻴﺮ och uttalas khayr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver