Arabiska för parti

Hizb
ﺣِﺰﺏ
parti – maskulinum singular

Det arabiska ordet för parti uttalas Hizb och skrivs ﺣِﺰﺏ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns parti i:

'aHzaab
ﺃَﺣﺰَﺍﺏ
parti – maskulinum plural
Kategori: politik
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet parti

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet parti består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, zayn som skrivs och uttalas z och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i parti

ﺣِﺰﺏ
ﺣـ
ـﺰ
 
ﺣـ
ـﺰ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺰ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
Ha
H
zayn
z
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för parti består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣِﺰﺏ och uttalas Hizb.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för parti

fi3l blir Hizb

Vi har sett att det arabiska ordet för parti skrivs ﺣِﺰﺏ och uttalas Hizb. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3l och ordets rotbokstäver är H, z och b, blir ordet Hizb.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som parti