Arabiska för tid

waqt
ﻭَﻗﺖ
tid – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tid uttalas waqt och skrivs ﻭَﻗﺖ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns tid i:

'awqaat
ﺃَﻭﻗَﺎﺕ
tid – maskulinum plural
Kategori: tid
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet tid

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tid består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, qaf som skrivs och uttalas q och ta som skrivs och uttalas t. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tid

Alla bokstäver i tid

ﻭَﻗﺖ
ﻗـ
ـﺖ
 
ﻗـ
ـﺖ
 
ـﻮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
 
waw
w
qaf
q
ta
t
 
 
Det arabiska ordet för tid består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺖ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻭَﻗﺖ och uttalas waqt.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för tid

fa3l blir waqt

Vi har sett att det arabiska ordet för tid skrivs ﻭَﻗﺖ och uttalas waqt. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är w, q och t, blir ordet waqt.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som tid