Arabiska för befrielse

taHriir
ﺗَﺤﺮِﻳﺮ
befrielse – maskulinum singular

Det arabiska ordet för befrielse uttalas taHriir och skrivs ﺗَﺤﺮِﻳﺮ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet befrielse

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet befrielse består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, ra som skrivs och uttalas r och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med befrielse

Alla bokstäver i befrielse

ﺗَﺤﺮِﻳﺮ
ﺗـ
ـﺤـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺤـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺮ
 
ta
t
Ha
H
ra
r
ya
y
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för befrielse består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺤﺮِﻳﺮ och uttalas taHriir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver