Arabiska för byte

ghaniima
ﻏَﻨِﻴﻤَﺔ
byte – femininum singular

Det arabiska ordet för byte uttalas ghaniima och skrivs ﻏَﻨِﻴﻤَﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet byte

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet byte består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, nun som skrivs och uttalas n och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med byte

Alla bokstäver i byte

ﻏَﻨِﻴﻤَﺔ
ﻏـ
ـﻨـ
ـﻴـ
ـﻤـ
ـﺔ
 
ﻏـ
ـﻨـ
ـﻴـ
ـﻤـ
ـﺔ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺔ
 
ghayn
gh
nun
n
ya
y
mim
m
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för byte består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻏَﻨِﻴﻤَﺔ och uttalas ghaniima.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver