Arabiska för luft

hawaa'
ﻫَﻮَﺍﺀ
luft – maskulinum singular

Det arabiska ordet för luft uttalas hawaa' och skrivs ﻫَﻮَﺍﺀ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns luft i:

'ahwiya
ﺃَﻫﻮِﻳَﺔ
luft – maskulinum plural
Ordklass: substantiv.

Så används ordet luft

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet luft består av de arabiska bokstäverna ha som skrivs och uttalas h, waw som skrivs och uttalas w och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med luft

Alla bokstäver i luft

ﻫَﻮَﺍﺀ
ﻫـ
ـﻮ
 
ﻫـ
ـﻮ
 
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﻮ
ـﺎ
 
ha
h
waw
w
alef
hamza
'
 
 
Det arabiska ordet för luft består av: Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven hamza som skrivs ﺀ och uttalas '. Ordet skrivs därför ﻫَﻮَﺍﺀ och uttalas hawaa'.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver