Arabiska för början

Huluul
ﺣُﻠُﻮﻝ
början – maskulinum singular

Det arabiska ordet för början uttalas Huluul och skrivs ﺣُﻠُﻮﻝ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet början

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet början består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs ﺡ och uttalas H, lam som skrivs ﻝ och uttalas l och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med början

Alla bokstäver i början

ﺣُﻠُﻮﻝ
ﺣـ
ـﻠـ
ـﻮ
 
ﺣـ
ـﻠـ
ـﻮ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
Ha
H
lam
l
waw
w
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för början består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣُﻠُﻮﻝ och uttalas Huluul.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver