Arabiska för ansikte

wajh
ﻭَﺟﻪ
ansikte – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ansikte uttalas wajh och skrivs ﻭَﺟﻪ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns ansikte i:

wujuuh
ﻭُﺟُﻮﻩ
ansikte – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet ansikte

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ansikte består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, jim som skrivs och uttalas j och ha som skrivs och uttalas h. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ansikte

Alla bokstäver i ansikte

ﻭَﺟﻪ
ﺟـ
ـﻪ
 
ﺟـ
ـﻪ
 
ـﻮ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
 
waw
w
jim
j
ha
h
 
 
Det arabiska ordet för ansikte består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻪ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻭَﺟﻪ och uttalas wajh.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ansikte

fa3l blir wajh

Vi har sett att det arabiska ordet för ansikte skrivs ﻭَﺟﻪ och uttalas wajh. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är w, j och h, blir ordet wajh.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ansikte