Arabiska för lekplats, stadium

mal3ab
ﻣَﻠﻌَﺐ
lekplats, stadium – maskulinum singular

Det arabiska ordet för lekplats, stadium uttalas mal3ab och skrivs ﻣَﻠﻌَﺐ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns lekplats, stadium i:

malaa3ib
ﻣَﻠَﺎﻋِﺐ
lekplats, stadium – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: plats- och tidsnomen

Så används ordet lekplats, stadium

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lekplats, stadium består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, ayn som skrivs och uttalas 3 och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lekplats, stadium

Alla bokstäver i lekplats, stadium

ﻣَﻠﻌَﺐ
ﻣـ
ـﻠـ
ـﻌـ
ـﺐ
 
ﻣـ
ـﻠـ
ـﻌـ
ـﺐ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
mim
m
lam
l
ayn
3
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för lekplats, stadium består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻠﻌَﺐ och uttalas mal3ab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för lekplats, stadium

maf3al blir mal3ab

Vi har sett att det arabiska ordet för lekplats, stadium skrivs ﻣَﻠﻌَﺐ och uttalas mal3ab. Ordet följer mönstret plats- och tidsnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3al och ordets rotbokstäver är l, 3 och b, blir ordet mal3ab.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som lekplats, stadium