Arabiska för vax

sham3
ﺷَﻤﻊ
vax – maskulinum singular

Det arabiska ordet för vax uttalas sham3 och skrivs ﺷَﻤﻊ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet vax

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vax består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs ﺵ och uttalas sh, mim som skrivs ﻡ och uttalas m och ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vax

Alla bokstäver i vax

ﺷَﻤﻊ
ﺷـ
ـﻤـ
ـﻊ
 
ﺷـ
ـﻤـ
ـﻊ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
shin
sh
mim
m
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för vax består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷَﻤﻊ och uttalas sham3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver