Arabiska för kontor, skrivbord

maktab
ﻣَﻜﺘَﺐ
kontor, skrivbord – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kontor, skrivbord uttalas maktab och skrivs ﻣَﻜﺘَﺐ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns kontor, skrivbord i:

makaatib
ﻣَﻜَﺎﺗِﺐ
kontor, skrivbord – maskulinum plural
Kategorier: möbler arbete
Ordklass: substantiv. Mönster: plats- och tidsnomen

Så används ordet kontor, skrivbord

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kontor, skrivbord består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, ta som skrivs och uttalas t och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kontor, skrivbord

Alla bokstäver i kontor, skrivbord

ﻣَﻜﺘَﺐ
ﻣـ
ـﻜـ
ـﺘـ
ـﺐ
 
ﻣـ
ـﻜـ
ـﺘـ
ـﺐ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
mim
m
kaf
k
ta
t
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för kontor, skrivbord består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻜﺘَﺐ och uttalas maktab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kontor, skrivbord

maf3al blir maktab

Vi har sett att det arabiska ordet för kontor, skrivbord skrivs ﻣَﻜﺘَﺐ och uttalas maktab. Ordet följer mönstret plats- och tidsnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3al och ordets rotbokstäver är k, t och b, blir ordet maktab.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kontor, skrivbord