Arabiska för kylning

tabriid
ﺗَﺒﺮِﻳﺪ
kylning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kylning uttalas tabriid och skrivs ﺗَﺒﺮِﻳﺪ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet kylning

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kylning består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, ra som skrivs och uttalas r och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kylning

Alla bokstäver i kylning

ﺗَﺒﺮِﻳﺪ
ﺗـ
ـﺒـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺪ
 
ﺗـ
ـﺒـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺪ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺪ
 
ta
t
beh
b
ra
r
ya
y
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för kylning består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺒﺮِﻳﺪ och uttalas tabriid.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kylning

taf3iil blir tabriid

Vi har sett att det arabiska ordet för kylning skrivs ﺗَﺒﺮِﻳﺪ och uttalas tabriid. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är b, r och d, blir ordet tabriid.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kylning