Arabiska för dikt

qaSiida
ﻗَﺼِﻴﺪَﺓ
dikt – femininum singular

Det arabiska ordet för dikt uttalas qaSiida och skrivs ﻗَﺼِﻴﺪَﺓ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns dikt i:

qaSaa'id
ﻗَﺼَﺎﺋِﺪ
dikt – femininum plural
Kategori: poesi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet dikt

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dikt består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, Sad som skrivs och uttalas S och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dikt

Alla bokstäver i dikt

ﻗَﺼِﻴﺪَﺓ
ﻗـ
ـﺼـ
ـﻴـ
ـﺪ
 
ﻗـ
ـﺼـ
ـﻴـ
ـﺪ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺪ
ـﺔ
 
qaf
q
Sad
S
ya
y
dal
d
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för dikt består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻗَﺼِﻴﺪَﺓ och uttalas qaSiida.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för dikt

fa3iila blir qaSiida

Vi har sett att det arabiska ordet för dikt skrivs ﻗَﺼِﻴﺪَﺓ och uttalas qaSiida. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iila och ordets rotbokstäver är q, S och d, blir ordet qaSiida.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som dikt