Arabiska för korsning

mafriq
ﻣَﻔﺮِﻕ
korsning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för korsning uttalas mafriq och skrivs ﻣَﻔﺮِﻕ.

Ordklass: substantiv. Mönster: plats- och tidsnomen

Så används ordet korsning

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet korsning består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ra som skrivs och uttalas r och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med korsning

Alla bokstäver i korsning

ﻣَﻔﺮِﻕ
ﻣـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
mim
m
fa
f
ra
r
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för korsning består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻔﺮِﻕ och uttalas mafriq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för korsning

maf3il blir mafriq

Vi har sett att det arabiska ordet för korsning skrivs ﻣَﻔﺮِﻕ och uttalas mafriq. Ordet följer mönstret plats- och tidsnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3il och ordets rotbokstäver är f, r och q, blir ordet mafriq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som korsning