Arabiska för lastbil

shaaHina
ﺷَﺎﺣِﻨَﺔ
lastbil – femininum singular

Det arabiska ordet för lastbil uttalas shaaHina och skrivs ﺷَﺎﺣِﻨَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.

Så används ordet lastbil

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lastbil består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, Ha som skrivs och uttalas H och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lastbil

Alla bokstäver i lastbil

ﺷَﺎﺣِﻨَﺔ
ﺷـ
ـﺎ
ﺣـ
ـﻨـ
ـﺔ
 
ﺷـ
ـﺎ
ﺣـ
ـﻨـ
ـﺔ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺎ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺔ
 
shin
sh
alef
Ha
H
nun
n
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för lastbil består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺷَﺎﺣِﻨَﺔ och uttalas shaaHina.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver