Arabiska för konst

fann
ﻓَﻦّ
konst – maskulinum singular

Det arabiska ordet för konst uttalas fann och skrivs ﻓَﻦّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns konst i:

funuun
ﻓُﻨُﻮﻥ
konst – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet konst

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet konst består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, nun som skrivs och uttalas n och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med konst

Alla bokstäver i konst

ﻓَﻦّ
ﻓـ
ـﻦ
 
ﻓـ
ـﻦ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
fa
f
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för konst består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻓَﻦّ och uttalas fann.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver