Arabiska för blinkning, tindrande

Tarfa
ﻃَﺮﻓَﺔ
blinkning, tindrande – femininum singular

Det arabiska ordet för blinkning, tindrande uttalas Tarfa och skrivs ﻃَﺮﻓَﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet blinkning, tindrande

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet blinkning, tindrande består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, ra som skrivs och uttalas r och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med blinkning, tindrande

Alla bokstäver i blinkning, tindrande

ﻃَﺮﻓَﺔ
ﻃـ
ـﺮ
ﻓـ
ـﺔ
 
ﻃـ
ـﺮ
ﻓـ
ـﺔ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺮ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺔ
 
Ta
T
ra
r
fa
f
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för blinkning, tindrande består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻃَﺮﻓَﺔ och uttalas Tarfa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för blinkning, tindrande

fa3la blir Tarfa

Vi har sett att det arabiska ordet för blinkning, tindrande skrivs ﻃَﺮﻓَﺔ och uttalas Tarfa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är T, r och f, blir ordet Tarfa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som blinkning, tindrande