Arabiska för räddning, säkerhet

najaa
ﻧَﺠَﺎﺓ
räddning, säkerhet – femininum singular

Det arabiska ordet för räddning, säkerhet uttalas najaa och skrivs ﻧَﺠَﺎﺓ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.

Så används ordet räddning, säkerhet

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet räddning, säkerhet består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, jim som skrivs och uttalas j och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med räddning, säkerhet

Alla bokstäver i räddning, säkerhet

ﻧَﺠَﺎﺓ
ﻧـ
ـﺠـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﺠـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺎ
ـﺔ
 
nun
n
jim
j
alef
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för räddning, säkerhet består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻧَﺠَﺎﺓ och uttalas najaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver