Arabiska för krig

Harb
ﺣَﺮﺏ
krig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för krig uttalas Harb och skrivs ﺣَﺮﺏ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns krig i:

Huruub
ﺣُﺮُﻭﺏ
krig – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet krig

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet krig består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, ra som skrivs och uttalas r och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med krig

Alla bokstäver i krig

ﺣَﺮﺏ
ﺣـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
Ha
H
ra
r
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för krig består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣَﺮﺏ och uttalas Harb.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för krig

fa3l blir Harb

Vi har sett att det arabiska ordet för krig skrivs ﺣَﺮﺏ och uttalas Harb. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är H, r och b, blir ordet Harb.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som krig