Arabiska för bit

shariiHa
ﺷَﺮِﻳﺤَﺔ
bit – femininum singular

Det arabiska ordet för bit uttalas shariiHa och skrivs ﺷَﺮِﻳﺤَﺔ.

Förutom grundformen finns bit i:

sharaa'iH
ﺷَﺮَﺍﺋِﺢ
bit – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet bit

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bit består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs ﺵ och uttalas sh, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och Ha som skrivs ﺡ och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bit

Alla bokstäver i bit

ﺷَﺮِﻳﺤَﺔ
ﺷـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺤـ
ـﺔ
 
ﺷـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺤـ
ـﺔ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺔ
 
shin
sh
ra
r
ya
y
Ha
H
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för bit består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺷَﺮِﻳﺤَﺔ och uttalas shariiHa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver