Arabiska för uttalande

bayaan
ﺑَﻴَﺎﻥ
uttalande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för uttalande uttalas bayaan och skrivs ﺑَﻴَﺎﻥ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns uttalande i:

bayaanaat
ﺑَﻴَﺎﻧَﺎﺕ
uttalande – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet uttalande består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs ﺏ och uttalas b, ya som skrivs ﻱ och uttalas y och nun som skrivs ﻥ och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med uttalande

Alla bokstäver i uttalande

ﺑَﻴَﺎﻥ
ﺑـ
ـﻴـ
ـﺎ
 
ﺑـ
ـﻴـ
ـﺎ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
beh
b
ya
y
alef
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för uttalande består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺑَﻴَﺎﻥ och uttalas bayaan.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för uttalande

fa3aal blir bayaan

Vi har sett att det arabiska ordet för uttalande skrivs ﺑَﻴَﺎﻥ och uttalas bayaan. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aal och ordets rotbokstäver är b, y och n, blir ordet bayaan.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som uttalande