Arabiska för regel

qaa3ida
ﻗَﺎﻋِﺪَﺓ
regel – femininum singular

Det arabiska ordet för regel uttalas qaa3ida och skrivs ﻗَﺎﻋِﺪَﺓ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns regel i:

qiwaa3id
ﻗِﻮَﺍﻋِﺪ
regel – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: övriga

Så används ordet regel

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet regel består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, ayn som skrivs och uttalas 3 och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med regel

Alla bokstäver i regel

ﻗَﺎﻋِﺪَﺓ
ﻗـ
ـﺎ
ﻋـ
ـﺪ
 
ﻗـ
ـﺎ
ﻋـ
ـﺪ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺪ
ـﺔ
 
qaf
q
alef
ayn
3
dal
d
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för regel består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻗَﺎﻋِﺪَﺓ och uttalas qaa3ida.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för regel

faa3ila blir qaa3ida

Vi har sett att det arabiska ordet för regel skrivs ﻗَﺎﻋِﺪَﺓ och uttalas qaa3ida. Ordet följer mönstret övriga. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ila och ordets rotbokstäver är q, 3 och d, blir ordet qaa3ida.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som regel