Arabiska för inträde

dukhuul
ﺩُﺧُﻮﻝ
inträde – maskulinum singular

Det arabiska ordet för inträde uttalas dukhuul och skrivs ﺩُﺧُﻮﻝ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet inträde

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet inträde består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, kha som skrivs och uttalas kh och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med inträde

Alla bokstäver i inträde

ﺩُﺧُﻮﻝ
ﺧـ
ـﻮ
 
ﺧـ
ـﻮ
 
ـﺪ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
dal
d
kha
kh
waw
w
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för inträde består av: Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺩُﺧُﻮﻝ och uttalas dukhuul.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver