Arabiska för tack

shukr
ﺷُﻜﺮ
tack – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tack uttalas shukr och skrivs ﺷُﻜﺮ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet tack

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tack består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, kaf som skrivs och uttalas k och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tack

Alla bokstäver i tack

ﺷُﻜﺮ
ﺷـ
ـﻜـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﻜـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺮ
 
shin
sh
kaf
k
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för tack består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷُﻜﺮ och uttalas shukr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver