Arabiska för ö

jaziira
ﺟَﺰِﻳﺮَﺓ
ö – femininum singular

Det arabiska ordet för ö uttalas jaziira och skrivs ﺟَﺰِﻳﺮَﺓ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns ö i:

juzur
ﺟُﺰُﺭ
ö – femininum plural
Kategori: geografi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet ö

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ö består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, zayn som skrivs och uttalas z och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ö

Alla bokstäver i ö

ﺟَﺰِﻳﺮَﺓ
ﺟـ
ـﺰ
ﻳـ
ـﺮ
 
ﺟـ
ـﺰ
ﻳـ
ـﺮ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺰ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺮ
ـﺔ
 
jim
j
zayn
z
ya
y
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för ö består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺟَﺰِﻳﺮَﺓ och uttalas jaziira.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ö

fa3iila blir jaziira

Vi har sett att det arabiska ordet för ö skrivs ﺟَﺰِﻳﺮَﺓ och uttalas jaziira. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iila och ordets rotbokstäver är j, z och r, blir ordet jaziira.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ö