Arabiska för bröllop, äktenskap

zawaaj
ﺯَﻭَﺍﺝ
bröllop, äktenskap – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bröllop, äktenskap uttalas zawaaj och skrivs ﺯَﻭَﺍﺝ.

Om ljudfilerna
Kategori: kärlek
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet bröllop, äktenskap

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bröllop, äktenskap består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, waw som skrivs och uttalas w och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bröllop, äktenskap

Alla bokstäver i bröllop, äktenskap

ﺯَﻭَﺍﺝ
 
 
ـﺰ
ـﻮ
ـﺎ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
 
zayn
z
waw
w
alef
jim
j
 
 
Det arabiska ordet för bröllop, äktenskap består av: Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven jim som skrivs ﺝ och uttalas j och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺯَﻭَﺍﺝ och uttalas zawaaj.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bröllop, äktenskap

fa3aal blir zawaaj

Vi har sett att det arabiska ordet för bröllop, äktenskap skrivs ﺯَﻭَﺍﺝ och uttalas zawaaj. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aal och ordets rotbokstäver är z, w och j, blir ordet zawaaj.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bröllop, äktenskap