Arabiska för resultat

natiija
ﻧَﺘِﻴﺠَﺔ
resultat – femininum singular

Det arabiska ordet för resultat uttalas natiija och skrivs ﻧَﺘِﻴﺠَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns resultat i:

nataa'ij
ﻧَﺘَﺎﺋِﺞ
resultat – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet resultat

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet resultat består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, ta som skrivs och uttalas t och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med resultat

Alla bokstäver i resultat

ﻧَﺘِﻴﺠَﺔ
ﻧـ
ـﺘـ
ـﻴـ
ـﺠـ
ـﺔ
 
ﻧـ
ـﺘـ
ـﻴـ
ـﺠـ
ـﺔ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺔ
 
nun
n
ta
t
ya
y
jim
j
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för resultat består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻧَﺘِﻴﺠَﺔ och uttalas natiija.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för resultat

fa3iila blir natiija

Vi har sett att det arabiska ordet för resultat skrivs ﻧَﺘِﻴﺠَﺔ och uttalas natiija. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iila och ordets rotbokstäver är n, t och j, blir ordet natiija.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som resultat