Arabiska för hjärta

qalb
ﻗَﻠﺐ
hjärta – maskulinum singular

Det arabiska ordet för hjärta uttalas qalb och skrivs ﻗَﻠﺐ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns hjärta i:

quluub
ﻗُﻠُﻮﺏ
hjärta – maskulinum plural
Kategori: anatomi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet hjärta

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hjärta består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs ﻕ och uttalas q, lam som skrivs ﻝ och uttalas l och beh som skrivs ﺏ och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hjärta

Alla bokstäver i hjärta

ﻗَﻠﺐ
ﻗـ
ـﻠـ
ـﺐ
 
ﻗـ
ـﻠـ
ـﺐ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
qaf
q
lam
l
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för hjärta består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻗَﻠﺐ och uttalas qalb.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hjärta

fa3l blir qalb

Vi har sett att det arabiska ordet för hjärta skrivs ﻗَﻠﺐ och uttalas qalb. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är q, l och b, blir ordet qalb.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hjärta