Arabiska för tavla

lawHa
ﻟَﻮﺣَﺔ
tavla – femininum singular

Det arabiska ordet för tavla uttalas lawHa och skrivs ﻟَﻮﺣَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns tavla i:

'alwaaH
ﺃَﻟﻮَﺍﺡ
tavla – femininum plural
Kategori: konst
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet tavla

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tavla består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, waw som skrivs och uttalas w och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tavla

Alla bokstäver i tavla

ﻟَﻮﺣَﺔ
ﻟـ
ـﻮ
ﺣـ
ـﺔ
 
ﻟـ
ـﻮ
ﺣـ
ـﺔ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﻮ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺔ
 
lam
l
waw
w
Ha
H
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för tavla består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻟَﻮﺣَﺔ och uttalas lawHa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för tavla

fa3la blir lawHa

Vi har sett att det arabiska ordet för tavla skrivs ﻟَﻮﺣَﺔ och uttalas lawHa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är l, w och H, blir ordet lawHa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som tavla