Arabiska för metod

Tariiqa
ﻃَﺮِﻳﻘَﺔ
metod – femininum singular

Det arabiska ordet för metod uttalas Tariiqa och skrivs ﻃَﺮِﻳﻘَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns metod i:

Taraa'iq
ﻃَﺮَﺍﺋِﻖ
metod – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet metod

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet metod består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, ra som skrivs och uttalas r och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med metod

Alla bokstäver i metod

ﻃَﺮِﻳﻘَﺔ
ﻃـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻘـ
ـﺔ
 
ﻃـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻘـ
ـﺔ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺔ
 
Ta
T
ra
r
ya
y
qaf
q
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för metod består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻃَﺮِﻳﻘَﺔ och uttalas Tariiqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för metod

fa3iila blir Tariiqa

Vi har sett att det arabiska ordet för metod skrivs ﻃَﺮِﻳﻘَﺔ och uttalas Tariiqa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iila och ordets rotbokstäver är T, r och q, blir ordet Tariiqa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som metod