Arabiska för parfym

Tiib
ﻃِﻴﺐ
parfym – maskulinum singular

Det arabiska ordet för parfym uttalas Tiib och skrivs ﻃِﻴﺐ.

Förutom grundformen finns parfym i:

Tuyuub
ﻃُﻴُﻮﺏ
parfym – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet parfym består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, ya som skrivs och uttalas y och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med parfym

Alla bokstäver i parfym

ﻃِﻴﺐ
ﻃـ
ـﻴـ
ـﺐ
 
ﻃـ
ـﻴـ
ـﺐ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
Ta
T
ya
y
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för parfym består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻃِﻴﺐ och uttalas Tiib.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver