Arabiska för strand

shaaTi'
ﺷَﺎﻃِﺊ
strand – maskulinum singular

Det arabiska ordet för strand uttalas shaaTi' och skrivs ﺷَﺎﻃِﺊ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.

Så används ordet strand

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet strand består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, Ta som skrivs och uttalas T och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med strand

Alla bokstäver i strand

ﺷَﺎﻃِﺊ
ﺷـ
ـﺎ
ﻃـ
ـﺊ
 
ﺷـ
ـﺎ
ﻃـ
ـﺊ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺎ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﺋـ
ـﺌـ
ـﺊ
 
shin
sh
alef
Ta
T
'
 
 
Det arabiska ordet för strand består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven som skrivs ﺉ (här som ـﺊ ) och uttalas '. Ordet skrivs därför ﺷَﺎﻃِﺊ och uttalas shaaTi'.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver