Arabiska för rödhet

Humra
ﺣُﻤﺮَﺓ
rödhet – femininum singular

Det arabiska ordet för rödhet uttalas Humra och skrivs ﺣُﻤﺮَﺓ.

Kategori: färger
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet rödhet

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet rödhet består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, mim som skrivs och uttalas m och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med rödhet

Alla bokstäver i rödhet

ﺣُﻤﺮَﺓ
ﺣـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
ـﺔ
 
Ha
H
mim
m
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för rödhet består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺣُﻤﺮَﺓ och uttalas Humra.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för rödhet

fu3la blir Humra

Vi har sett att det arabiska ordet för rödhet skrivs ﺣُﻤﺮَﺓ och uttalas Humra. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3la och ordets rotbokstäver är H, m och r, blir ordet Humra.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som rödhet