Arabiska för golv, jord, mark

'arD
ﺃَﺭﺽ
golv, jord, mark – maskulinum singular

Det arabiska ordet för golv, jord, mark uttalas 'arD och skrivs ﺃَﺭﺽ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns golv, jord, mark i:

'arDa
ﺃَﺭﺿَﺔ
golv, jord, mark – femininum singular
'araaD
ﺃَﺭَﺍﺽ
golv, jord, mark – maskulinum plural
Kategori: bostad
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet golv, jord, mark

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet golv, jord, mark består av de arabiska bokstäverna alif hamza som skrivs och uttalas ', ra som skrivs och uttalas r och Dad som skrivs och uttalas D. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med golv, jord, mark

Alla bokstäver i golv, jord, mark

ﺃَﺭﺽ
 
 
ـﺄ
ـﺮ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
 
alif hamza
'
ra
r
Dad
D
 
 
Det arabiska ordet för golv, jord, mark består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas ' och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ och uttalas D och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺃَﺭﺽ och uttalas 'arD.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för golv, jord, mark

fa3l blir 'arD

Vi har sett att det arabiska ordet för golv, jord, mark skrivs ﺃَﺭﺽ och uttalas 'arD. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är ', r och D, blir ordet 'arD.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som golv, jord, mark