Arabiska för praktik, tillämpning

taTbiiq
ﺗَﻄﺒِﻴﻖ
praktik, tillämpning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för praktik, tillämpning uttalas taTbiiq och skrivs ﺗَﻄﺒِﻴﻖ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns praktik, tillämpning i:

taTbiiqaat
ﺗَﻄﺒِﻴﻘَﺎﺕ
praktik, tillämpning – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet praktik, tillämpning

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet praktik, tillämpning består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, beh som skrivs och uttalas b och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med praktik, tillämpning

Alla bokstäver i praktik, tillämpning

ﺗَﻄﺒِﻴﻖ
ﺗـ
ـﻄـ
ـﺒـ
ـﻴـ
ـﻖ
 
ﺗـ
ـﻄـ
ـﺒـ
ـﻴـ
ـﻖ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
ta
t
Ta
T
beh
b
ya
y
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för praktik, tillämpning består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻄﺒِﻴﻖ och uttalas taTbiiq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för praktik, tillämpning

taf3iil blir taTbiiq

Vi har sett att det arabiska ordet för praktik, tillämpning skrivs ﺗَﻄﺒِﻴﻖ och uttalas taTbiiq. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är T, b och q, blir ordet taTbiiq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som praktik, tillämpning