Arabiska för lekare, spelare

laa3ib
ﻟَﺎﻋِﺐ
lekare, spelare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för lekare, spelare uttalas laa3ib och skrivs ﻟَﺎﻋِﺐ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet lekare, spelare

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lekare, spelare består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, ayn som skrivs och uttalas 3 och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lekare, spelare

Alla bokstäver i lekare, spelare

ﻟَﺎﻋِﺐ
ﻟـ
ـﺎ
ﻋـ
ـﺐ
 
ﻟـ
ـﺎ
ﻋـ
ـﺐ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
lam
l
alef
ayn
3
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för lekare, spelare består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻟَﺎﻋِﺐ och uttalas laa3ib.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för lekare, spelare

faa3il blir laa3ib

Vi har sett att det arabiska ordet för lekare, spelare skrivs ﻟَﺎﻋِﺐ och uttalas laa3ib. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är l, 3 och b, blir ordet laa3ib.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som lekare, spelare