Arabiska för rättvisa, sanning

Haqq
ﺣَﻖّ
rättvisa, sanning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för rättvisa, sanning uttalas Haqq och skrivs ﺣَﻖّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns rättvisa, sanning i:

Huquuq
ﺣُﻘُﻮﻕ
rättvisa, sanning – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet rättvisa, sanning

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet rättvisa, sanning består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, qaf som skrivs och uttalas q och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med rättvisa, sanning

Alla bokstäver i rättvisa, sanning

ﺣَﻖّ
ﺣـ
ـﻖ
 
ﺣـ
ـﻖ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
Ha
H
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för rättvisa, sanning består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣَﻖّ och uttalas Haqq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver