Arabiska för byggnad

binaa'
ﺑِﻨَﺎﺀ
byggnad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för byggnad uttalas binaa' och skrivs ﺑِﻨَﺎﺀ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns byggnad i:

'abniya
ﺃَﺑﻨِﻴَﺔ
byggnad – maskulinum plural
Ordklass: substantiv.

Så används ordet byggnad

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet byggnad består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, nun som skrivs och uttalas n och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med byggnad

Alla bokstäver i byggnad

ﺑِﻨَﺎﺀ
ﺑـ
ـﻨـ
ـﺎ
 
ﺑـ
ـﻨـ
ـﺎ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
 
beh
b
nun
n
alef
hamza
'
 
 
Det arabiska ordet för byggnad består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven hamza som skrivs ﺀ och uttalas '. Ordet skrivs därför ﺑِﻨَﺎﺀ och uttalas binaa'.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver