Arabiska för hemvist, hus

daar
ﺩَﺍﺭ
hemvist, hus – maskulinum singular

Det arabiska ordet för hemvist, hus uttalas daar och skrivs ﺩَﺍﺭ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet hemvist, hus

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hemvist, hus består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, waw som skrivs och uttalas w och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hemvist, hus

Alla bokstäver i hemvist, hus

ﺩَﺍﺭ
 
 
ـﺪ
ـﺎ
ـﺮ
 
dal
d
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för hemvist, hus består av: Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺩَﺍﺭ och uttalas daar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver