Arabiska för eftermiddag, era, period

3aSr
ﻋَﺼﺮ
eftermiddag, era, period – maskulinum singular

Det arabiska ordet för eftermiddag, era, period uttalas 3aSr och skrivs ﻋَﺼﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns eftermiddag, era, period i:

3uSuur
ﻋُﺼُﻮﺭ
eftermiddag, era, period – maskulinum plural
Kategori: tid
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet eftermiddag, era, period

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet eftermiddag, era, period består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, Sad som skrivs och uttalas S och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med eftermiddag, era, period

Alla bokstäver i eftermiddag, era, period

ﻋَﺼﺮ
ﻋـ
ـﺼـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﺼـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺮ
 
ayn
3
Sad
S
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för eftermiddag, era, period består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﺼﺮ och uttalas 3aSr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för eftermiddag, era, period

fa3l blir 3aSr

Vi har sett att det arabiska ordet för eftermiddag, era, period skrivs ﻋَﺼﺮ och uttalas 3aSr. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är 3, S och r, blir ordet 3aSr.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som eftermiddag, era, period