Arabiska för lek, spel

la3ib
ﻟَﻌِﺐ
lek, spel – maskulinum singular

Det arabiska ordet för lek, spel uttalas la3ib och skrivs ﻟَﻌِﺐ.

Förutom grundformen finns lek, spel i:

'al3aab
ﺃَﻟﻌَﺎﺏ
lek, spel – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet lek, spel

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lek, spel består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, ayn som skrivs och uttalas 3 och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lek, spel

Alla bokstäver i lek, spel

ﻟَﻌِﺐ
ﻟـ
ـﻌـ
ـﺐ
 
ﻟـ
ـﻌـ
ـﺐ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
lam
l
ayn
3
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för lek, spel består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻟَﻌِﺐ och uttalas la3ib.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för lek, spel

fa3il blir la3ib

Vi har sett att det arabiska ordet för lek, spel skrivs ﻟَﻌِﺐ och uttalas la3ib. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3il och ordets rotbokstäver är l, 3 och b, blir ordet la3ib.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som lek, spel