Arabiska för fjärdedel

rub3
ﺭُﺑﻊ
fjärdedel – maskulinum

Det arabiska ordet för fjärdedel uttalas rub3 och skrivs ﺭُﺑﻊ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns fjärdedel i:

'arbaa3
ﺃَﺭﺑَﺎﻉ
fjärdedel – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet fjärdedel

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fjärdedel består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, beh som skrivs och uttalas b och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fjärdedel

Alla bokstäver i fjärdedel

ﺭُﺑﻊ
ﺑـ
ـﻊ
 
ﺑـ
ـﻊ
 
ـﺮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
ra
r
beh
b
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för fjärdedel består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺭُﺑﻊ och uttalas rub3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fjärdedel

fu3l blir rub3

Vi har sett att det arabiska ordet för fjärdedel skrivs ﺭُﺑﻊ och uttalas rub3. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3l och ordets rotbokstäver är r, b och 3, blir ordet rub3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fjärdedel