Arabiska för vagn

3araba
ﻋَﺮَﺑَﺔ
vagn – femininum singular

Det arabiska ordet för vagn uttalas 3araba och skrivs ﻋَﺮَﺑَﺔ.

Förutom grundformen finns vagn i:

3arabaat
ﻋَﺮَﺑَﺎﺕ
vagn – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet vagn

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vagn består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, ra som skrivs och uttalas r och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vagn

Alla bokstäver i vagn

ﻋَﺮَﺑَﺔ
ﻋـ
ـﺮ
ﺑـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﺮ
ﺑـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺔ
 
ayn
3
ra
r
beh
b
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för vagn består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻋَﺮَﺑَﺔ och uttalas 3araba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vagn

fa3ala blir 3araba

Vi har sett att det arabiska ordet för vagn skrivs ﻋَﺮَﺑَﺔ och uttalas 3araba. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är 3, r och b, blir ordet 3araba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vagn