Arabiska för avtryck, fingeravtryck

baSma
ﺑَﺼﻤَﺔ
avtryck, fingeravtryck – femininum singular

Det arabiska ordet för avtryck, fingeravtryck uttalas baSma och skrivs ﺑَﺼﻤَﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet avtryck, fingeravtryck

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avtryck, fingeravtryck består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, Sad som skrivs och uttalas S och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avtryck, fingeravtryck

Alla bokstäver i avtryck, fingeravtryck

ﺑَﺼﻤَﺔ
ﺑـ
ـﺼـ
ـﻤـ
ـﺔ
 
ﺑـ
ـﺼـ
ـﻤـ
ـﺔ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺔ
 
beh
b
Sad
S
mim
m
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för avtryck, fingeravtryck består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺑَﺼﻤَﺔ och uttalas baSma.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för avtryck, fingeravtryck

fa3la blir baSma

Vi har sett att det arabiska ordet för avtryck, fingeravtryck skrivs ﺑَﺼﻤَﺔ och uttalas baSma. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är b, S och m, blir ordet baSma.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som avtryck, fingeravtryck