Arabiska för förhandling

mufaawaDa
ﻣُﻔَﺎﻭَﺿَﺔ
förhandling – femininum singular

Det arabiska ordet för förhandling uttalas mufaawaDa och skrivs ﻣُﻔَﺎﻭَﺿَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns förhandling i:

mufaawaDaat
ﻣُﻔَﺎﻭَﺿَﺎﺕ
förhandling – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet förhandling

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förhandling består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, waw som skrivs och uttalas w och Dad som skrivs och uttalas D. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förhandling

Alla bokstäver i förhandling

ﻣُﻔَﺎﻭَﺿَﺔ
ﻣـ
ـﻔـ
ـﺎ
ﺿـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻔـ
ـﺎ
ﺿـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺎ
ـﻮ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ـﺔ
 
mim
m
fa
f
alef
waw
w
Dad
D
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för förhandling består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣُﻔَﺎﻭَﺿَﺔ och uttalas mufaawaDa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förhandling

mufaa3ala blir mufaawaDa

Vi har sett att det arabiska ordet för förhandling skrivs ﻣُﻔَﺎﻭَﺿَﺔ och uttalas mufaawaDa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufaa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufaa3ala och ordets rotbokstäver är f, w och D, blir ordet mufaawaDa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förhandling