Arabiska för läsare

qaari'
ﻗَﺎﺭِﺉ
läsare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för läsare uttalas qaari' och skrivs ﻗَﺎﺭِﺉ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns läsare i:

qaari'a
ﻗَﺎﺭِﺋَﺔ
läsare – femininum singular
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet läsare

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet läsare består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, ra som skrivs och uttalas r och alif hamza som skrivs och uttalas '. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med läsare

Alla bokstäver i läsare

ﻗَﺎﺭِﺉ
ﻗـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺎ
ـﺮ
ﺋـ
ـﺌـ
ـﺊ
 
qaf
q
alef
ra
r
'
 
 
Det arabiska ordet för läsare består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven som skrivs ﺉ och uttalas ' och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻗَﺎﺭِﺉ och uttalas qaari'.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för läsare

faa3il blir qaari'

Vi har sett att det arabiska ordet för läsare skrivs ﻗَﺎﺭِﺉ och uttalas qaari'. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är q, r och ', blir ordet qaari'.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som läsare